rogaland

Aktuelt

Og slik gjekk det på UKM-festivalen

Og slik gjekk det på UKM-festivalen

Lurer du på korleis det gjekk på UKM-festivalen i Sandnes? Sjekk bileta frå ukm.no. Du kan gå inn på ukm for ungdom og finna høgepunkta, eller flotte bilete under for voksne og presse.

Fordeling av spelemidlar for skuleåret 2017/2018

Fordeling av spelemidlar for skuleåret 2017/2018

Kulturtanken har sendt ut brev om fordeling av spelemidlar til DKS for skuleåret 2017/2018. I brevet er også skissert viktige føringar for verksemda. Brevet kan du lesa her.

No gler vi oss til UKM-festivalen i Sandnes

No gler vi oss til UKM-festivalen i Sandnes

I dagane 21. til 26. juni vert UKM-festivalen arrangert i Sandnes. UKM står for Ung kultur møtest, og er ein festival der ungdom mellom 13 og 20 år skal delta med ulike former for kulturelle innslag. Desse vil gå føre seg i Vågen vidaregåande skule og Sandnes kulturhus. Nytt av året er at alle deltakarane gjennom #UKMBLEND skal setja fart på gater, plassar og parkar i Sandnes med nyskapt kunst - live. Meir om programmet og innhaldet finn du her.

DKS i vidaregåande skule 2017/18

DKS i vidaregåande skule 2017/18

Fristen for påmelding for dei vidaregåande skulane var 10. mai. Det er ny rekord i tal på skular som har meldt seg på, og spreiinga i val av prooduksjonar er så god at det ser ut til at alle kan få det dei har ønskt seg. Skulane får presentert turnéplanen 10. juni. Etter fjorårets suksess med DRONE, er det vel inga overrasking at det er denne som har flest påmelde for neste skuleår. Heile programmet ligg også her.  

Kulturtanken - Den kulturelle skulesekken Noreg

Den kulturelle skulesekken er i endring. Kulturtanken, tidlegare Rikskonsertane, fekk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordninga. Frå årsskiftet 2016/2017 er fleire planar under utvikling. Av dei mest konkrete er at skulekonsertordninga vert avvikla. For Rogaland vil det skje frå og med skuleåret 2018/2019. Det er også signalisert ar det vert stilt krav om eigenfinansiering frå kommunar og fylke. Meir om endringar vil koma på www.kulturtanken.no.
  test