Rogaland fylkeskommune
Postadresse: P.b. 130, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger
Kontaktperson:
Amazonia
Produksjonsliste
Program

Amazonia

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Når et transportfly styrter dypt inne i Amazonas-regnskogen, befinner en liten kapusinape seg plutselig helt alene for første gang i livet. Oppvokst som et kjæledyr er det meste nytt og skummelt og læringskurven er bratt. Gjennom den lille apens øyne møter vi en regnskog som er både vakker, massiv og skremmende. Jaget av ville dyr forsøker han å komme seg trygt ut av skogen og tilbake til sin trygge tilværelse i sivilisasjonen.

Ved å sette en fiktiv historie inn i omgivelser normalt forbeholdt naturdokumentarer, skapes en film som både fungerer som en spennende historie og som et unikt innsyn i naturens mangfold og skjønnhet. Bortsett fra noen svært få scener, er det dyrene som spiller alle rollene i Amazonia. Totalt uten dialog er det også like lett for barn som voksne å sette seg inn i historien som blir fortalt.

Amazonia viser en av klodens viktigste naturområder. Gjennom den lille apens øyne ser vi hvor vakker og mektig naturen er. Men vi ser også hvor skjør den kan være og hva fremtiden bringer om man ikke endrer holdninger til skogshogst og industrialisering. Sammen med undervisningsmaterialet gir Amazonia et godt utgangspunkt for å ta opp spørsmål om naturvern med elevene. Hvorfor er en regnskog på andre siden av kloden så viktig? Hva betyr vår egen skog? Og hva kan vi selv gjøre for å hindre at skogsområder hugges ned?

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune
  • Idé/opplegg: En formidler fra Film fra Sør vil innlede filmen og snakke om regnskog- og klimaproblematikk. Siden filmen er helt uten dialog, kan formidlingen tilpasses alle aldre. Det vil derfor lages et opplegg som er tilpasset målgruppen. Selve filmen varer i 83 minutter og innledning vil være på ca. 20 minutter. Det vil bli sendt ut studieark i forkant slik at skolene kan forberede elevene på temaet. I tillegg legges det opp til at skolene kan drive etterarbeid ved bruk av studiearket og opplevelsene med filmen. Elevene skal få et forhold til hva regnskog, biologisk mangfold og klimautfordringer er både internasjonalt og lokalt.

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Per Erik Gilsvik (Formidler)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Amazonia.jpg
amazoniaa.jpg
Film
Trinn: 1 - 4
Turnéplan: Amazonia H17/V18
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Gudrun Karina Arntsen gudrun.karina.arntsen@rogfk.no
Programlengde
103
Maks publikumsantall
90
Arena / rom
Egnet rom på skolen med god blending
Oppriggingstid
15 min.
Nedriggingstid
15 min.
Merknad
Tekniske krav: Full blending. Komplett visningsutstyr med lyd for DVD. Mikrofon til innleder (håndholdt eller mygg)
Filmen er 83 minutter lang så ta gjerne en pause midt i filmen for de yngste elevene.
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Rogaland fylkeskommune
Medvirkende
  • Per Erik Gilsvik (Formidler)