Rogaland fylkeskommune
Postadresse: P.b. 130, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger
Kontaktperson:
FRI LUFT
Produksjonsliste
Program

FRI LUFT

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Kitty L. Kiellands kunst, kamp og kamerater

Velkommen inn i kunstner og samfunnsdebattant Kitty L. Kiellands (1843 – 1914) univers. Kielland var pioneren som brakte Jæren inn som motiv i landskapskunsten, hun våget seg inn på en mannsdominert arena, og malte sine landskapsbilder i direkte kontakt med motivet, gjerne ute i friluft. Hun var en aktiv samfunnsdebattant og brant for saker som kunst, moral og kvinnesak.

I møte med Kiellands og flere av hennes samtidiges kunstnerskap, vil elevene få anledning til å bli kjent med en tid og et miljø der mellom annet nye strømninger fra kontinentet, kvinnesak og et nytt blikk på det norske landskapet i billedkunsten, står sentralt. Våre formidlere vil i dialog med elevene trekke linjer frem til i dag ved å aktualisere Kiellands mest sentrale billedmotiver og hennes hjertesaker som samfunnsengasjert borger.

Tilbudet består av dialogbasert omvisning i utstillingen samt en praktisk økt med gruppearbeid. Programmet er knyttet opp til læreplanen i norsk og samfunnsfag i den videregående opplæringen.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune
  • Produsent: Stavanger Kunstmuseum

Multimedia og vedlegg

Bilder

Fri luft.jpg
Foto: TerjeTveit
Kitty Kielland.jpg
Foto: Stavanaher Kunstmuseum
Visuell kunst / Billedkunst
Trinn: VG1 - VG3
Turnéplan: FRI LUFT, VGS H17
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Anne Kristin Høiland
51 51 68 64/48 00 88 38
Programlengde
90 min
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
På Stavanger Kunstmuseum
Merknad
DKS Rogaland organiserer og betaler for nødvendig busstransport.
Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Rogaland fylkeskommune
Produsent:
Stavanger Kunstmuseum