Rogaland fylkeskommune
Postadresse: P.b. 130, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger
Bygda dansar
Produksjonsliste
Program

Bygda dansar

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Eit nasjonalt danseprosjekt for ungdom

I verkstaden Bygda dansar får elevane møta og sjølv prøva ut folkedans og folkemusikk frå Rogaland. Ved å utforska rytme, balanse og bevegelse vil ungdommane få innblikk i denne unike tradisjonen frå vårt eige fylke. I hallingdansen får dei prøva seg på nokre av dei mest fysisk krevjande elementa i folkedans, mens i springaren kan elevane improvisera over rytmane.

Alt dette med kunnig rettleiing frå nokre av Noregs beste folkedansarar og -musikarar. Den beste opplevinga av folkedans får ein ved å engasjera seg og vera med i dansen.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune
  • Produsent: DKS-Rogaland, Bygda dansar og Ryfylkemuseet
  • Idé/opplegg: Bygda dansar er eit nasjonalt danseprosjekt hovudsakleg retta mot ungdom frå 15 til 19 år. Hovudfokus i prosjektet er formidling og vidareføring av norsk folkedans, samt omarbeiding og tilrettelegging av folkedans for scene. Det er utvikla og bygd opp av Stiftinga for folkemusikk og folkedans, og vert i dag drive av stiftinga sitt eige senter, Norsk senter for folkemusikk og folkedans.
    DKS-Rogaland har tatt tak i ideen og produsert danseverkstad for ungdomskular og videregåande skular i fylket. Gled dykk til ei forrykande oppleving! 

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • 3 dansarar og 2 musikarar

Multimedia og vedlegg

Bilder

Bygda dansar foto.JPG
Foto: Ingrid Heieren
Kunstarter i samspill
Trinn: 8 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Gine Heien: 
gine.heien@rogfk.no
Johannes Ulveraker:
johannes.ulveraker@rogfk.no
Programlengde
90 minutt
Arena / rom
På skulen, gymsal eller liknande
Workshop
2 eller 3 verkstader per dag. 
Arrangører
Arrangert av:
Rogaland fylkeskommune
Produsent:
DKS-Rogaland, Bygda dansar og Ryfylkemuseet
Medvirkende
  • 3 dansarar og 2 musikarar