Rogaland fylkeskommune
Postadresse: P.b. 130, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger
Kontaktperson:
ROGATAKT
Produksjonsliste
Program

ROGATAKT

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Eit nasjonalt danseprosjekt for ungdom

I verkstaden Bygda dansar får elevane møta og sjølv prøva ut folkedans og folkemusikk frå Rogaland. Ved å utforska rytme, balanse og bevegelse vil ungdommane få innblikk i denne unike tradisjonen frå vårt eige fylke. I hallingdansen får dei prøva seg på nokre av dei mest fysisk krevjande elementa i folkedans, mens i springaren kan elevane improvisera over rytmane.

Alt dette med kunnig rettleiing frå nokre av Noregs beste folkedansarar og -musikarar. Den beste opplevinga av folkedans får ein ved å engasjera seg og vera med i dansen.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune
 • Kunstnere/grupper: Erik Sollid, Olav Christer Rossebø, Elisabeth S Ellingsen, Torill Steinjord, Ådne Kolbjørnshus. Vikarer: Erlend Viken, Ingeleiv Berstad, Asgeir Blaavarp Heimdal, Mathilde Øverland
 • Produsent: DKS-Rogaland, Bygda dansar og Ryfylkemuseet
 • Idé/opplegg: Bygda dansar er eit nasjonalt danseprosjekt hovudsakleg retta mot ungdom frå 15 til 19 år. Hovudfokus i prosjektet er formidling og vidareføring av norsk folkedans, samt omarbeiding og tilrettelegging av folkedans for scene. Det er utvikla og bygd opp av Stiftinga for folkemusikk og folkedans, og vert i dag drive av stiftinga sitt eige senter, Norsk senter for folkemusikk og folkedans.
  DKS-Rogaland har tatt tak i ideen og produsert danseverkstad for ungdomskular og videregåande skular i fylket. Gled dykk til ei forrykande oppleving! 
  Elevane får først ein danseverkstad på 90 min der dei lærer det grunnleggjande. Deretter dansar dei saman med den andre gruppa som har hatt verkstad same dagen i 45 min.

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

 • Erik Sollid, Olav Christer Rossebø, Elisabeth S Ellingsen, Torill Steinjord, Ådne Kolbjørnshus. Vikarer: Erlend Viken, Ingeleiv Berstad, Asgeir Blaavarp Heimdal, Mathilde Øverland
 • 3 dansarar og 2 musikarar

Multimedia og vedlegg

Bilder

Bygda dansar foto.JPG
Foto: Ingrid Heieren

Video/Lyd

Kunstarter i samspill
Trinn: 8 - VG3
Turnéplan: Rogatakt, H17-V18
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Gine Heien: gine.heien@rogfk.no
Programlengde
90 minutt
Arena / rom
På skulen, gymsal eller liknande
Workshop
2 eller 3 verkstader per dag. 
Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Rogaland fylkeskommune
Produsent:
DKS-Rogaland, Bygda dansar og Ryfylkemuseet
Medvirkende
 • 3 dansarar og 2 musikarar