Rogaland fylkeskommune
Postadresse: P.b. 130, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger
Epost: elin.hetland@rogfk.no, anne.kristin.hoiland@rogfk.no Telefon: 5151 6864, 5151 6879, 5151 6600 • kontakt: Elin Hetland
Anne Kristin Høiland
• Nettsted: http://rogaland.ksys.no
Arrfjes
Produksjonsliste
Program

Arrfjes

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Terje Torkildsen les frå eige forfattarskap og snakkar med elevane om litteratur og lesing. Hovudvekta blir lagt på den historiske romanen Arrfjes frå 2013, der delar av handlinga føregår på Vigeland i Vest-Agder. TT er også komikar og bruker mykje humor i formidlinga.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Terje Torkildsen

Om kunstner / utøver / gruppe

Terje Torkildsen debuterte i 2008 med ungdomsromanen Marki Marco, som han vann Uprisen for. TT er utdanna norsklektor, men arbeider i dag som forfattar, komikar og kulturprodusent. Høsten 2009 kom Dystopia I - den første boka i serien DYSTOPIA 2014. Seks syttenåringar frå Stavanger er på tur i London da byen blir ramma av den verste naturkatastrofen i manns minne. Gjenom fire bøker følgjer vi deira forsøk på å komme heim til Noreg. Som Marki Marco er ogsådesse bøkene skreddarsydd for utålmodige tenåringar. Torkildsen vann Uprisen for andre gong for Dystopia III i 2012.


Medvirkende

  • Terje Torkildsen
  • Terje Torkildsen (Formidler)

Multimedia og vedlegg

Bilder

arrfjes.jpg
Foto: Terje Torkilden
Terje.jpg
Foto: Marius Vervik
Litteratur / Forfatterbesøk, Litteratur
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Gudrun Karina Arntsen: gudrun.karina.arntsen@rogfk.no

Programlengde
45 minuttar
Maks publikumsantall
60
Arena / rom
Klasserom
Merknad
Det er ein fordel viss elevane på førehand har lese Arrfjes, Dystopia eller Marki Marco.
Arrangører
Arrangert av:
Rogaland fylkeskommune
Medvirkende
  • Terje Torkildsen (Formidler)