Rogaland fylkeskommune
Postadresse: P.b. 130, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger
Epost: elin.hetland@rogfk.no, anne.kristin.hoiland@rogfk.no Telefon: 5151 6864, 5151 6879, 5151 6600 • kontakt: Elin Hetland
Anne Kristin Høiland
• Nettsted: http://rogaland.ksys.no
SMED FOR EIN DAG
Produksjonsliste
Program

SMED FOR EIN DAG

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Smed for ein dag er eit undervisnings- og opplevingsopplegg tufta på solide kunnskapar i tradisjonshandverk. Elevane får ei kort innføring i smedfaget, og jobbar parvis ved feltessene etterpå. Dei får erfaring med oppfyring, manuell innblåsing av luft, og i tillegg bruk av ulike typar verkty. I prosessen tileignar dei seg materialkunnskap om smijern. Alle elevane får smi si eiga eldrake.

For hundre år sidan var det smie på dei fleste gardar, og alle bygder hadde smeder. Terje Granås er ein av dei som har tileigna seg kunnskap om handverket, og han vidareformidlar tradisjon og teknikkar frå dei gamle bygdesmedane. Han arbeider som smed på heiltid, og har sveinebrev i faget og over 20 års erfaring. Han har også vore smed-stipendiat i tre år ved Norsk Håndverksinstitutt.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Terje Granås
  • Idé/opplegg: Terje Granås

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Terje Granås
  • Terje Granås (Utøver/smed)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Oppfyring
Foto: T. Granås
Dra til!
Foto: T. Granås
Stolte elever
Foto: T. Granås
Framtidas håndverkere?
Foto: T. Granås
Konsentrasjon
Foto: T. Granås
Kulturarv
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Programlengde
Ca 150 minutter (2, 5 t) pr. gruppe, dvs inntil 32 elever pr dag
Maks publikumsantall
16
Arena / rom
Utøver har med alt utstyr på tilhengar. Trenger tilgang til vann og toalett. NB! Krav om uteplass med mulighet for å koma under tak (uværstak/takutstikk el. likn.) ved dårlig vêr! Aktiviteten medfører noko røyk og lyd.
Bærehjelp
Nei
Oppriggingstid
15 min.
Nedriggingstid
45 min.
Påkledning, publikum
Elevane må vere fornuftig kledd (ull/bomull og gode sko anbefales, verneutstyr blir delt ut). 
Merknad
Det må meldast frå til Brannvesen om at ein skal gjere opp ild (i essene) utandørs.
Reglar for Brannsikkerhet som gjeld i heile Noreg:
"Ved utendørs brenning kreves det en spesiell aktsomhet og at man tar nødvendige forholdsregler for å hindre uønsket antennelse og spredning:
Sørg for god avstand til brennbart materiale, som for eksempel bygninger og vegetasjonTa hensyn til værforholdene (vindstyrken, vindretningen samt tørre perioder)Ha tilstrekkelig vann tilgjengelig, skulle det bli behov for å slokkeOppgjort ild må aldri forlates før den er fullstendig slokket"
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Rogaland fylkeskommune
Medvirkende
  • Terje Granås (Utøver/smed)