Rogaland fylkeskommune
Postadresse: P.b. 130, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger
Epost: elin.hetland@rogfk.no, anne.kristin.hoiland@rogfk.no Telefon: 5151 6864, 5151 6879, 5151 6600 • kontakt: Elin Hetland
Anne Kristin Høiland
• Nettsted: http://rogaland.ksys.no
DIN SEKSUALITET - EN PRIVATSAK?
Produksjonsliste
Program

DIN SEKSUALITET - EN PRIVATSAK?

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Ei reise i seksualtitetens kulturhistorie

Eit engasjerande, visuelt og interaktivt foredrag der dagens syn på seksualitet vert spegla i eit kulturhistorisk perspektiv. Formidlinga har stor vekt på det visuelle uttrykket og elevane vert involverte i formidlinga ved bruk av Kahoot og spørsmål undervegs.
Seksualiteten er ei brusande kraft som sparkar i gang kreativitet, initiativ og skapartrong. Likevel er den frykta, tabubelagt og skamleg. «Vi opplever seksualitet som
noe privat og personlig ingen andre har noe med.
Men i virkeligheten er det også et offentlig anliggende»
seier lærar, kurs- og foredragshaldar Kjersti Helgeland.
Korleis vi snakkar om seksualitet, om seksuelle skjellsord
og seksuell trakassering, kva har det å seie? Gjennom eksempel fra ulike kulturar og tider formidlar ho innsikt i korleis våre personlege haldningar og seksuelle åtferd vert påverka av ulike strukturar i samfunnet vårt – eller er det kanskje omvendt..?
Ein kan knyta formidlinga til læremål i ulike fag som t.d. historie, samfunnsfag, psykologi, medie- og helsefag.

Produksjonen er utvikla i samarbeid med DKS Akershus.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Kjersti Helgeland
  • Idé/opplegg: Kjersti Helgeland og Bjørn H.S. Kristiansen

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Kjersti Helgeland
  • Kjersti Helgeland

Multimedia og vedlegg

Bilder

Kjersti Helgeland
Foto: Foto: Madeleine Mortensen Karlstrøm
Kulturarv
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Kjersti Helgeland - kjersti@sustainablepassions.com
Programlengde
45 minutter
Maks publikumsantall
90
Arena / rom
Auditorium
Annet utstyr
Mulighet for pc, skulens prosjektor og tilgang til teknisk assistanse før oppstart
Arrangører
Arrangert av:
Rogaland fylkeskommune
Medvirkende
  • Kjersti Helgeland