Rogaland fylkeskommune
Postadresse: P.b. 130, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger
Epost: elin.hetland@rogfk.no, anne.kristin.hoiland@rogfk.no Telefon: 5151 6864, 5151 6879, 5151 6600 • kontakt: Elin Hetland
Anne Kristin Høiland
• Nettsted: http://rogaland.ksys.no
DOKUMENTÉR DETTE
Produksjonsliste
Program

DOKUMENTÉR DETTE

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Dokumentarfilm har som oppgåve å informera, underhalda og engasjera publikum. Som dokumentarist kan ein nytta ei rekke visuelle verkemiddel for å få fram eit bodskap.

Lene Heimlund Larsen viser klipp frå to ulike dokumentarar som begge handlar om flyktningkrisa. I den prislønte italienske filmen Havet brenner observerer kameraet passivt livet på den vesle øya Lampedusa som fløymer over av desperate flyktningar. I sterk kontrast står den kontroversielle kinesiske aktivisten og samtidskunstnaren Ai Wei Wei sin film Human Flow. Ai Wei Wei deltar aktivt og engasjerer seg i flyktningane.

Begge filmane tar føre seg ei aktuell global krise og dei reiser mange spørsmål. Korleis kan verda tillata desse menneskerettsbrota? Kva kan vi som samfunn gjera for å endra situasjonen? Kva skjer med dokumentaristens ønske om å få fram sanninga i eit samfunn som ein kan omtala som post-faktuelt? Kva med «fake news», kva kjelder kan ein stole på? Finst det ei objektiv sanning eller leitar dokumentaristen opp situasjonar som passar inn i eige bilete?

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Lene Heimlund Larsen (formidlar)

Multimedia og vedlegg

Bilder

humanflow5.jpg
Foto: Ai Wei Wei
Film, Visuell kunst
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Gudrun Karina Arntsen: gudrun.karina.arntsen@rogfk.no
Programlengde
45 minutt
Maks publikumsantall
90
Arena / rom
På skolen
Oppriggingstid
20 min.
Nedriggingstid
10 min.
Merknad
Fleksibelt men passer best for 30 elever.
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Rogaland fylkeskommune
Medvirkende
  • Lene Heimlund Larsen (formidlar)