Rogaland fylkeskommune
Postadresse: P.b. 130, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger
Epost: elin.hetland@rogfk.no, anne.kristin.hoiland@rogfk.no Telefon: 5151 6864, 5151 6879, 5151 6600 • kontakt: Elin Hetland
Anne Kristin Høiland
• Nettsted: http://rogaland.ksys.no
Trykk i tida
Produksjonsliste
Program

Trykk i tida

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Bli kjend med grafikarar, spesielt den lokale grafikaren Trygve Goa, og med grafiske uttrykk og prøv ulike grafiske teknikkar! I denne verkstaden får elevane også dekorera ein bruksting.

Fomidlarane kjem til skulene og har ein verkstad på 3 skoletimar for 5. og 6. trinn.

Denne produksjonen er eit samarbeid mellom Haugesund Billedgalleri og Haugalandsmuseene. I mai 2019 arrangerer galleriet to kunstfestivaler i Haugesund, HIT-festivalen og avTRYKK-festivalen. Kunstnarisk vil HIT-festivalen forska på potensiale i den grafiske teknikken høgtrykk (tresnitt, trestikk og linoleumssnitt), og dei vil arbeida for å auke kunnskapen og interessen for høgtrykket som kunstform. Grafikkfestivalen avTRYKK vil setta fokus på ulike formidlingsgrep.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Tove Selås (formidler)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Tilskueren Trygve Goa
Foto: Haugesund Billedgalleri
Trykk i tida 1
Foto: Haugesund Billedgalleri
Trykk i tida 2
Foto: Haugesund Billedgalleri
Trykk i tida 3
Foto: Haugesund Billedgalleri
Visuell kunst
Trinn: 5 - 6
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Anne Kristin Høiland
DKS Rogaland
51 51 68 64/48 00 88 38
Kontaktperson utøver
Tove Selås
Formidlingsleiar, Haugalandmuseene
52 70 93 64
Programlengde
3 x 45 min
Maks publikumsantall
15
Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Rogaland fylkeskommune
Medvirkende
  • Tove Selås (formidler)