Rogaland fylkeskommune
Postadresse: P.b. 130, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger
Epost: elin.hetland@rogfk.no, anne.kristin.hoiland@rogfk.no Telefon: 5151 6864, 5151 6879, 5151 6600 • kontakt: Elin Hetland
Anne Kristin Høiland
• Nettsted: http://rogaland.ksys.no
THE RHYME OF THE ANCIENT MARINER
Produksjonsliste
Program

THE RHYME OF THE ANCIENT MARINER

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

– Untill my ghastly tale is told, this heart within me burns.


The Ryme of the Ancient Mariner er eit dikt skrive av den engelske diktaren Samuel Taylor
Coleridge på slutten av 1700 talet. I diktet fortel ein sjømann om ei uvanleg sjøreise.
I løpet av reisa drep sjømannen ein albatross. Dette brotsverket vekkjer vreiden til
overnaturlege ånder som forfølgjer skipet. Sjømannen lyt vandra rundt på jorda
og fortelja historia si, og lærer ei lekse til dei han møter:


He prayeth best, who loveth best
All things both great and small;
For the dear God who loveth us,
He made and loveth all.


Albatrossen er ein stormfugl som likar seg best ute på det opne havet. Kvart år går
albatrossen i land for å hekke på den vesle øya Midway midt ute i Stillehavet.
Då fotografen Chris Jordan besøkte øya for fyrste gong i 2008 vart han sjokkert over
kor mange albatrossar som døydde av å ete plast. Stormfuglar ser dessverre ikkje
skilnaden på plast og mat. Med filmen Albatross ønskjer Chris Jordan å setja søkelyset
på vårt forhold til naturen. Plastbitar og ikkje minst mikroplast føljer havstraumane
og finst nå i heile næringskjeda. Til slutt endar dei i din mage.


Formidlinga vil vere på engelsk med opplesing av diktet, akkompagnert av maritim
filmkulisse, samt framsyning av eit utdrag frå filmen Albatross. Heile filmen ligg
tilgjengeleg på nettet: albatrossthefilm.com

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Neil John Gibson

Multimedia og vedlegg

Bilder

Neil John Gibson
Film, Litteratur
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Gudrun Karina Arntsen, 51 51 68 52/977 97 496
Programlengde
45 min
Maks publikumsantall
300
Arena / rom
På skulen
Arrangører
Arrangert av:
Rogaland fylkeskommune
Medvirkende
  • Neil John Gibson