Rogaland fylkeskommune
Postadresse: P.b. 130, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger
Epost: elin.hetland@rogfk.no, anne.kristin.hoiland@rogfk.no Telefon: 5151 6864, 5151 6879, 5151 6600 • kontakt: Elin Hetland
Anne Kristin Høiland
• Nettsted: http://rogaland.ksys.no
LARS HERTERVIG OG AUGUST CAPPELEN - romantikken i ...
Produksjonsliste
Program

LARS HERTERVIG OG AUGUST CAPPELEN - romantikken i bildekunsten

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Stavanger kunstmuseum husar i vinter ei utstilling med verk av Lars Hertervig (1830–1902) og August Cappelen
(1827–1852). Me nyttar høvet til å invitera elevar til eit museumsbesøk med fokus på romantikken.

Hertervig og Cappelen var begge elevar ved Düsseldorfskulen på omlag same tida og er to av dei framste representantane innafor det romantiske landskapsmåleriet i Noreg. Medan Hertervig er mest kjend for sine naturskildringar frå Tysvær, Ryfylke og kysten langs Rogaland, skildrar Cappelen i hovudsak ulike landskapsparti frå nedre Telemark. Me kan oppleva melankoli, besjeling av ulike naturelement og det forgjengelege i naturen hjå begge kunstnarane.

Kva var utgangspunktet for romantikken som periode? Korleis kan me lesa Hertervig og Cappelens landskapsskildringar som eksempel på romantikken? Kan me sjå romantiske tendensar i samtidskunsten?

Me søker å svara på spørsmåla over med føredrag, besøk av utstillinga, samtale og ei praktisk oppgåve.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune

Multimedia og vedlegg

Bilder

August Cappelen, Utdøende urskog, 1852 Olje på lerret.
Foto: Stavanger Kunstmuseum
Lars Hertervig, Fra Borgøya, 1867 Olje på lerret
Foto: Stavanger Kunstmuseum
Visuell kunst / Billedkunst
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Programlengde
90 min
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
På Stavanger Kunstmuseum
Er workshop
Ja
Arrangører
Arrangert av:
Rogaland fylkeskommune