Rogaland fylkeskommune
Postadresse: P.b. 130, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger
Fjærlett Fargen Rabbel Lydbilde
Produksjonsliste
Program

Fjærlett Fargen Rabbel Lydbilde

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Produksjon for tilpassa opplæring.

Fjærlett Fargen Rabbel Lydbilde er kvar for seg, eller sett saman, eit spesialtilpassa kunstnarisk tilbod. Produksjonen vender seg til elevar med ulike behov for tilrettelegging av skulekvardagen, eller han kan leggjast til rette i klassar der dei kan ha glede og utbytte av ein
annleis skuledag. Ramma for verkstadene er klåre og målretta. Her er stort rom for tilrettelegging for deltakande elevar og grupper. Målet er å møta elevane der dei er og gje dei nye utfordringar.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Anita Jakobsen (billedkunstner)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Fjærlett
Fargen, Ittens fargesirkel
Rabbel
Lydbilde
Visuell kunst
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Programlengde
Ein til to dagar, tre –- fire timar per dag.
Er workshop
Ja
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Rogaland fylkeskommune
Medvirkende
  • Anita Jakobsen (billedkunstner)