Rogaland fylkeskommune
Postadresse: P.b. 130, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger
Kontaktperson:
En million sommerfugler
Produksjonsliste
Program

En million sommerfugler

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Bli med på en varm, vakker og spennende forestilling om det å vokse opp, frigjøre seg, folde ut vingene og fly ut i livet.

Midt på natten ser Nelius sommerfuglene for første gang. De flyr rundt hodet på han, og det er en million av dem. Nelius vet ikke hvor alle sommerfuglene kommer fra, men foreldrene hans forstår det. "Nå begynner det" sier de, og så gir de ham alt han trenger til en lang vandring.

Slik starter historien om elefantgutten Nelius om er på vandring for å finne svaret på hvor millioner av sommerfugler kommer fra. Gjennom sin vandring møter Nelius på et frodig karaktergalleri som prøver å hjelpe han med å finne svaret. En forestilling om det å vokse opp, frigjøre seg og ikke minst forelske seg.

Forestillingen er utforske/produsert med utgangspunkt i barneboken "En million sommerfugler" av Edward Van de Vendel.

Støttet av: Rogland fylkeskommune, Fond for utøvende kunstnere, Sandnes Kommune, Stavanger Kommune, UiS
Co-produsert av: RAS/Sandnes kunst og kulturhus

Lærerveiledning

En million sommerfugler er relevant for Det skapende mennesket i den generelle delen av læreplanen i Kunnskapsløftet:

«For barn og unge er verda ny og derfor ikkje sjølvsagd. Dei kan famle og spørje om det vaksne tek for gitt, og har fantasi og førestellingsevne i rikt monn. Det røynleg set få grenser for tankane deira. Nyfikna åt barn er eit førebilete for alle som skal utvikle seg og lære, og ein del av den barnekulturen som har ein eigenverdi skolen må verne om og gjere bruk av i opplæringa - fordi barn også i stor monn lærer av kvarandre.»

«vår kulturelle tradisjon, knytt til menneskeleg formidling ved kropp og sinn, i idrett, kunst og handverk, i språk og litteratur, i teater, song, musikk og dans. Denne tradisjonen sameinar innlevingsevne og uttrykkskraft. Elevane må utvikle gleda ved det vakre både i møte med kunstnarlege uttrykk og ved å utforske og utfalde eigne skapande krefter.»

«Alle bør få sjansen til å erfare både det kav det kan koste og den hugnad det kan hyse å gi kjensler form, tankar uttrykk og kroppen pårøyning. Det gir også teft for eige talent, der alle kan finne noko dei kan meistre og overraske seg sjølve med. Å øve tame, for både kunst og sport, gir sans for disiplin, syn for eige verd og verdsetjing av andres innsats. Å meistre gjennom strev, å øve følsemd og evne til å uttrykkje kjensler kan ein oppnå både i leik og virke, i glede og alvor.»

«Samtidig gir fri fabulering og fantasi, undring og dikting opningar for å skape livaktige, eventyrlege verder austanfor sol og vestanfor måne - og ved det blir røyndomsverda meir mangesidig og fantastisk for alle. Meir enn det: I møtet med skapande kunst kan ein rykkjast ut av oppgådde spor, utfordrast i synsmåtar og få opplevingar som eggjar til kritisk gjennomgang av gjengse oppfatningar og til brott med gamle former.»

For og etterarbeid:

 • Produksjonens for- og etterarbeid kan gjøres innenfor mange fag på skoletrinnet 1.-4. klasse. Som en anbefaling tenker vi at det kan være flott å lese historien for de yngste elevene. Etterarbeidet må tilpasses elevens alder, men vi har erfart at det å samtale om hva som skjedde med Nelius kan åpne opp for refleksjoner om seg selv og andre.
 • Om en ønsker å bearbeide inntrykkene gjennom de estetiske fagene, kan vi anbefale både tegning, forming og også bevegelsesaktivieter. Her er det flott om elevene selv kan foreslå og ta initiativ.
 • Vi har erfart at denne produksjonen snakker til barn på ulike måter, avhengig av alder. For noen er dette en opplevelse hvor det sanselige i form av auditive og visuell virkemidler er sentralt. For eldre elever kan tematikken omkring vennskap og forelskelse være en bedre inngangsport. 

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Ratih Windrati er utdannet danser og pedagog fra Universitetet i Stavanger. Hun har blant annet deltatt i «Dansefeber", den norske utgaven av «So you think you can dance". Ratih har gjort en rekke med forestillinger sidne hun var ferdig utdannet, blant annet har hun arbeidet med Brageteateret. Hun underviser også ved Oslo musikk og kulturskole. Hun har deltatt i flere arbeider med dybwikdans.

Quyen Nguyen er utdannet danser og pedagog fra Universitet i Stavanger. Han arbeider som frilans danser og pedagog. Han har blant annet vært engasjert av ODE Ung med produksjonen "Rommet i klassen" for DKS, ved siden av flere oppdrag som hip hop danser.

Nils Christian Fossdal er utdannet fra Rogaland Musikkonservatorium og Statens Operahøgskole. Han har arbeidet med scenekunst og musikk nasjonalt og internasjonal de siste 15 årene og han har gjort mange produksjoner for DKS og Rikskosertene. I tillegg til å være forteller i forestillingen, « En million sommerfugler" har han også komponert musikken.


Medvirkende

 • Nils Christian Fossdal (Forteller)
 • Hui-Han Hu Gustavsson (Danser)
 • Daniel Rodrigo Nilsen (Danser)
 • Thomas Lønning (Tekniker)

Multimedia og vedlegg

Bilder

En million sommerfugler
Foto: Rune Bergan
En million sommerfugler
Foto: Rune Bergan
En million sommerfugler
Foto: Rune Bergan
En million sommerfugler
Foto: Rune Bergan
En million sommerfugler
Foto: Rune Bergan
En million sommerfugler
Foto: Rune Bergan
Scenekunst
Trinn: 1 - 4
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Johannes Ulveraker
Tlf: 51516967/ 91110109 
Programlengde
30 min
Maks publikumsantall
100
Bærehjelp
4 sterke elevar frå øvste trinn
Oppriggingstid
240 min.
Nedriggingstid
90 min.
Rom/areal, bredde, lengde, takhøyde, veggareal
Rommet må vera blenda slik at det blir heilt mørkt. Om det ikkje er mogleg for skulen å blenda, kan DKS Rogaland etter avtale setta opp framsyninga i eit eigna lokale og transportera elevane med buss.
Scenebredde i meter
10
Scenedybde i meter
6
Må blendes
Ja
Arrangører
Arrangert av:
Rogaland fylkeskommune
Medvirkende
 • Nils Christian Fossdal (Forteller)
 • Hui-Han Hu Gustavsson (Danser)
 • Daniel Rodrigo Nilsen (Danser)
 • Thomas Lønning (Tekniker)