Rogaland fylkeskommune
Postadresse: P.b. 130, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger
Reflect, Create, Engage
Produksjonsliste
Program

Reflect, Create, Engage

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Sivilt engasjement gjennom gatekunst.

Kva er gatekunst og korleis kan gatekunst vera eit verktøy for offentleg debatt og kritiske ytringar? Kan gatekunst stimulera til debatt og engasjement kring aktuelle tema og samtidig trena elevane i kritisk refleksjon?

Gatekunst og urban kunst kan vera ein døropnar til ei heil verd av visuell kultur, og stimulera til interesse og debatt. Elevane vil få møta ei av verdas nyaste og mest dynamiske kunstformer.

Elevane får ei omvising i Nuart-utstillinga på Tou scene og nokre av gatekunstverka i nærområdet. Her er døme på ulike stilar, produsert av nokre av verdas fremste gatekunstnarar.

VERKSTAD

I tillegg til formidlinga kan skulane velja ein verkstad der kunstnarar og formidlarar frå Nuart kjem til skulen. Elevane får her læra om gatekunstens historie og opphav og grunnleggjande teknikkar, og dei får produsera sine eigne verk. Nye medium har opna vegen for å spreia gatekunst og visuell kultur. For å gjera dette i praksis, vert elevarbeida samla på ein felles blogg – til vidare engasjement og debatt.

Lærerveiledning

Reflect, Create, Engage- NUART 2016
Last ned:

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Michal Wojtowicz (formidler på Tou Scene)
  • Priscila Serrano (formidler på workshops)
  • Alexia Bonas (formidler på workshops)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Reflect Create Engage
Foto: Nuart
Visuell kunst / Billedkunst
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Anne Kristin Høiland
51 51 68 64/48 00 88 38
Programlengde
60-75/300
Maks publikumsantall
30
Merknad
Tidspunkt for turne:
veke 37 – 41, 2016,
verkstad: haust 2016
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Rogaland fylkeskommune
Medvirkende
  • Michal Wojtowicz (formidler på Tou Scene)
  • Priscila Serrano (formidler på workshops)
  • Alexia Bonas (formidler på workshops)