Rogaland fylkeskommune
Postadresse: P.b. 130, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger
Den store kroppen
Produksjonsliste
Program

Den store kroppen

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Biletkunstnaren Sidsel Christensen inviterer publikum inn i ein installasjon med videoprojeksjonar og lyd. Elevane får vera med og utforska vitskaplege teoriar om forholdet mellom individ og gruppe. Dei vert med det ein aktiv del av undersøkinga, der den kroppslege erfaringa står sentralt.

Christensen tek utgangspunkt i teoriar om Quorum Sensing hos celler og Flocking hos fuglar og insekt, i nye idear om gruppeintelligens og i skjønnlitterære tekstar. Vi ser på korleis celler har ein individuell agenda og intelligens og på korleis menneske har ein gruppeintelligens. Målet er å vekkja interesse for vitskap gjennom ei eventyrleg undersøking av det grenseløse universet vårt.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune
  • Idé/opplegg: Sidsel Christensen i samarbeid med Stavanger Kunstmuseum

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Sidsel Christensen (kunstner)

Multimedia og vedlegg

Bilder

En reise fra mikro til makro
Foto: Sidsel Christensen
Visuell kunst / Billedkunst
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Anne Kristin Høiland
51 51 68 64/ 48 00 88 38
Programlengde
75 min
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Stavanger Kunstmuseum
Merknad
DKS Rogaland organiserer og betaler transport.
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Rogaland fylkeskommune
Medvirkende
  • Sidsel Christensen (kunstner)