Rogaland fylkeskommune
Postadresse: P.b. 130, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger
Kontaktperson:
DRAUMEFJELL
Produksjonsliste
Program

DRAUMEFJELL

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Draumefjell er ikkje ein plass ein reiser til – det er ein plass musikken tek ein med til.

Når de skal på konsert med Lajla Renate Buer Storli og John Ole Morken på skulen dykkar, spelar dei spenstige slåtter og syng gamle forteljingar med rare ord om vakre vårdagar. Med kveding, flatfele, hardingfele og gitar tek dei oss med til sitt eige Draumefjell. Anten ein er lukkeleg, trist, sur eller hoppande glad er Draumefjell den beste og tryggaste staden i verda. Der skjer akkurat det ein vil.

Lærerveiledning

Bruk konserten i undervisninga

Musikk:
Alle regionar i Noreg har sine særprega musikktradisjonar. Både  hardingfeleslåttar langs Sognefjorden og arbeiderviser langs Akerselva i Oslo representerar ein viktig del av vår nasjonale og lokale kulturhistorie. Vi har også viktige musikktradisjonar av nyare dato frå ulike innvandrarmiljø. Kjennskap til desse tradisjonane er eit positiv fyrste steg i avmystifiseringa av framande kulturar. Museum, folkemusikkarkiv eller lokale utøvarar kan vere viktige ressursar for skulen når den undersøkjer musikktradisjonar frå sitt nærområde eller region.

Norsk:
Ein viktig del av den tidligaste norske litteraturen finst i middelalderballadar og episke dikt, til dømes Draumkvedet, som er blitt munnleg overlevert i fleire hundre år. Norsk visearkiv, www.visearkivet.no, har samla mange av desse tekstane frå heile landet. Stev er ei viktig form for folkedikting. Å skrive eigne stevtekstar kan vere både utfordrande og morosamt!

RLE:
For 200 år sida var kyrkjemakt og tru sterkare element i vårt samfunn enn i dag. Salmesong og skillingsviser var berarar av felles samfunnsverdiar. At vi ikkje har eit så sterkt og heilskapleg trussamfunn i vår tid skapar også føringar for våre tradisjonar og vår kultur i dag. Korleis har musikk, dans, teater og visuell kunst endra seg på grunn av dette?

Kroppsøving:
Ringdansar, pols, vals og reinlender er lette å lære. Laus- eller hallingdans kan vere ei flott danseform for dei som likar spenning, fysiske utfordringar og konkurranseelement i dansen.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune
  • Idé/opplegg: Opprinnelig produksjon:  Scott Rogers, produsent Buskerud i dialog med utøverneBearbeidet 2017:  Hallgeir Frydenlund, produsent, Rikskonsertane/Kulturtanken.no

Om kunstner / utøver / gruppe

Lajla Renate Buer Storli (hardingfele/kveding)
Meir om Lajla, sjå: www.lajlastorli.no

John Ole Morken (flatfele/hardingfele/gitar)
Meir om John Ole, sjå: www.johnole.no


Medvirkende

  • John Ole Morken (gitar, fele, hardingfele)
  • Lajla Renate Buer Storli (sang, hardingfele)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Draumefjell
Foto: Ragnhild Tveitan
John Ole Morken
Foto: Miriam Flur
Laila Renate Buer Storli
Foto: Miriam Flur
Musikk
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Hallgeir Frydenlund
951 38 429
Kontaktperson turné
Anne Kristin Høiland
51 51 68 64/48 00 88 38
Kontaktperson utøver
John Ole Morken, tlf 90113512
Programlengde
35 minutt
Maks publikumsantall
150
Arena / rom
Gymsal eller liknande
Bærehjelp
3-4 sterke elevar
Oppriggingstid
40 min.
Nedriggingstid
30 min.
Strøm
Ein kurs 10A
Merknad
FØR UTØVARANE KJEM:
• Utøvarane kjem til skolen 30 minutt før konsertstart. Konsertlokalet må vere klargjort og halde normal romtemperatur av omsyn til ømfintlege strengeinstrument.
• Tilgang til strømuttak i nærleik av sceneområdet - 10A.
BEREHJELP:
• 3 sterke elevar møter musikarane og hjelper til med å bere utstyr, både før og etter konserten.PUBLIKUMSPLASSERING:
• Utøvarane spelar på langveggen for å kunne møte publikum i breidda.• Konserten blir best framfor eit amfi bygd opp med matter, benkar og stolar. Det er viktig at alle elevane både ser og høyrer godt der dei sit.• Det er viktig at alle har god kontakt med det som skjer på scena. Difor bør det helst ikkje takast i bruk meir enn to stolrekkjer, i tillegg til mattene og benkane framfor.• Konserten vert best når den vert spelt for eit publikum med god aldersblanding, dette gjeld skular som har meir enn ein konsert.• Det er ein føremon at lærarane set seg saman med elevane og deler konsertopplevinga med dei.
Arrangører
Arrangert av:
Rogaland fylkeskommune
Medvirkende
  • John Ole Morken (gitar, fele, hardingfele)
  • Lajla Renate Buer Storli (sang, hardingfele)