rogaland

Korleis møter vi barn og unge?

Treng du tips til metodar for å få å fram barn og unges meining? Barneombodet har utarbeidd ei eksperthandbok til hjelp. Heile heftet finn du her.  

 

Eksperthanboka

Eksperthanboka