rogaland

Hva sier Kulturutredningen om Den kulturelle skolesekken?

Kulturutredningen 2014 ble lagt fram for Kulturdepartementet i mars i år. DKS blir nevnt i flere sammenhenger, men blant det som er trukket fram, er behovet for elevmedvirkning, at elevene i større gad skal høres og involveres i planleggingen. Likeledes er det satt fokus på DKS sitt forhold til barn med spesielle behov. 

Her er mer om hva Engerutvalget sier om Den kulturelle skolesekken.

 

Engerutvalget om DKS

Engerutvalget om DKS

Engerutvalgets utredning

Engerutvalgets utredning