rogaland

Ekspertgruppa for kunst og kultur i opplæringen har gitt sine råd til regjeringen

Torsdag 24. april fikk de to ministrene, Torbjørn Røe Isaksen og Thorhild Widvey, overlevert rådene, formulert i rapporten "Det muliges kunst" fra ekspertgruppa. Rådene er samlet i ti hovedpunkt. Disse handler i stor grad om kompetanseutvikling og -krav, om koordinering og kvalitet, om styring og samarbeid og kanskje mest konkret: Bedre forankring av DKS i både utdannings- og kultursektoren. Gruppa har foreslått å legge ned Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i Bodø og opprette et nytt senter i Oslo, der DKS-sekretariatet skal få plass. Senteret skal styres av Kultur- og Kunnskapsdeparmenetet i samarbeid. Begge ministrene var opptatt av det gode samarbeidet og den kulturelle grunnmuren i lokalmiljøet. De ville lese rapporten og vurdere innholdet i samarbeid med "oss her ute".  

 

"Det muliges kunst" blir overlevert.

"Det muliges kunst" blir overlevert.