rogaland

Tysvær kino kåra til Årets skulekino med DKS-produksjon

DKS-produksjonen Den store skulekinodagen er eit samarbeid mellom Tysvær kino, Tysværskreppa (DKS i Tysvær) og barneskulane i Tysvær. Dette året var det 6. trinn ved Frakkagjerd barneskule som var medarrangør, og elevmedverking og samarbeid var juryens grunngjeving. Vi gratulerer Tysvær kino, DKS og Frakkagjerd skule! Kinosjef Øystein Simonsen tek imot prisen frå Film & Kino.

 

Frakkagjerd barneskule

Frakkagjerd barneskule