rogaland

Jærmuséet, Grødaland i Hå

Undervisningsopplegg med aktiviteter omkring jærsk byggeskikk og hvordan folk levde omkring 1850 – 1900-tallet, kystkultur og kulturlandskap.
Pris: Gratis
Hjemmeside: www.jaermuseet.no
E-post: post@jaermuseet.no
Tlf: 51 79 94 26