rogaland

Jærmuséet, Science Circus

Jærmuséet, Science Circus
Omreisende vitensenter. Skoledagen starter med realfagsshow i gymsalen for hele skolen. Etter showet kan elevene prøve den mobile utstillingen med 30-35 interaktive eksperimenter innen naturfag og matematikk. Dagen slutter med et lærerkurs med tips og idéer til realfagsundervisning. Nye tema i 2007 er hverdagskjemi og energi.
Pris: Gratis
Hjemmeside: www.jaermuseet.no
E-post: post@jaermuseet.no 
Tlf: 51799420