rogaland

2350 rogalandselevar som gatekunstnarar

Produksjonen Reflect, Create, Engage har i haust formidla gatekunst til 2350 elevar i ungdoms- og vidaregåande skular. Ungdomsskulane i Ryfylke har fått læra om opphavet til gatekunsten og sjølv laga eigne kunstverk. Elevane i vidaregåande skule har vore inne i Stavanger og sett kva andre kunstnarar har fått til i ølhallane på Tou scene og ute i gatene før dei sjølv gjekk laus med maling. Det er Nuart som har hatt ide og opplegg og som har formidla til skulane.  

Her er meir om Nuart - i og utanfor Den kulturelle skulesekken. 

 

Resultatet av gruppearbeid på Vågen vidaregåande skule.

Resultatet av gruppearbeid på Vågen vidaregåande skule.

Vågenelevar i arbeid.

Vågenelevar i arbeid.