rogaland

Forslag til formidling i DKS/Skulekonsertar

Frist for forslag er kvart år 1. november. Svar vert sendt ut seinast 15. februar året etter. Nærmare informasjon om søknadsprosessen vert lagt ut 1. september.