rogaland

Honorarsatsar for skulekonsertar

Honorarsatsane for skulekonsertar (tidlegare Rikskonsertane) er justert frå 01.01.2017.