rogaland

Honorarsatsar for utøvarar i DKS


Forhandlingane mellom kunstnarnettverka og Kulturtanken (DKS) om honorarsatsar for utøvarar i DKS er per dato ikkje sluttførte. Inntil vidare vert satsane frå 2016 nytta.