rogaland

DKS i vidaregåande skule 2017/18

Fristen for påmelding for dei vidaregåande skulane var 10. mai. Det er ny rekord i tal på skular som har meldt seg på, og spreiinga i val av prooduksjonar er så god at det ser ut til at alle kan få det dei har ønskt seg. Skulane får presentert turnéplanen 10. juni. Etter fjorårets suksess med DRONE, er det vel inga overrasking at det er denne som har flest påmelde for neste skuleår. Heile programmet ligg også her.  

Her er ein eigen nettbasert katalog for tilboda i Den kulturelle skulesekken til vidaregåande skular i Rogaland. Produksjonane skulane kan velje mellom blir presenterte i VGS-katalogen for skuleåret 2017/18.

Kulturkontakten på kvar skule legg inn sine val i eit eige skjema.

Fristen er 10. mai 2017.

 

 

 

 

Drone

Drone