rogaland

Forslag til formidling for skoleåret 2018/2019

Kunstnere og formidlere som ønsker å formidle kunst og kultur i grunnskole, videregående skole og barnehage skoleåret 2018/2019, kan sende inn forslag her.

Frist for innsending er 1. november 2017.

Fram til 1. november er det åpent for utøvere å foreslå produksjoner som skal formidles gjennom DKS til skole og barnehage for skoleåret 2018/2019.

Elektronisk skjema finner du ved å trykke her

Logg inn eller opprett ny bruker.

Gå deretter direkte til skjema.

Har du spørsmål om dette, send en e-post til anne.kristin.hoiland@rogfk.no

Når vi vurderer produksjoner for DKS Rogaland, er den kunstneriske kvaliteten viktigst, samtidig ser vi etter mangfold i både form og innhold.

Kriterier for vurdering av forslag:

Balanse mellom hovedsjangrene musikk, scenekunst, film, litteratur, visuell kunst og kulturarv.

Behovet for produksjoner på forskjellige trinn i skolen: småtrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående.

Variasjon i form: Forestilling, elevverksted, prosjekt.

Variasjon og relevans i tema.

Kunstnerisk og pedagogisk kvalitet.

Økonomi.

 

Utøvere kan foreslå formidling av ferdige produksjoner eller produksjoner som er på idéstadiet.

 

Svar blir sendt ut senest 15. februar 2018.

 

Vi gjør oppmerksom på at vi hvert år bare trenger få nye produksjoner, da de fleste produksjonene går over flere sesonger. Har dere opptak av produksjonen, send oss denne/lenke til den, det gjør det lettere for oss å vurdere.

 

I føringene fra Kulturdepartementet er disse satsingsområdene trukket fram:

Elever med nedsatt funksjonsevne skal ha tilgang, både som publikum og aktive deltakere.

Samiske kunst- og kulturuttrykk skal være en integrert del av DKS.

Språklig balanse - bokmål/nynorsk samt forståelse for nordiske språk. 

Speile mangfoldet i samfunnet og synliggjøre forbilder og rollemodeller som representerer samtiden.

 

Ønsker du å ettersende f. eks. dvd/cd, er adressen:

Den kulturlelle skolesekken

Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen

Postboks 130, 4001 Stavanger

Digitale vedlegg som PDF, fly'er, presseklipp, videolink kan også ettersendes til skolesekken@rogfk.no

Merk post/e-post med Forslag til formidling og referansenummer.

 

Ismusikk

Ismusikk

Ismusikk

Ismusikk

Ismusikk

Ismusikk

Ismusikk

Ismusikk