rogaland

Nå kan de bla i programmet for VGS i skuleåret 2018/19!

Neste års program er klart, og neste år er det 15 produksjonar som vert tilgjengelege for elevane i den vidaregåande skulen i Rogaland.
Årets program femner vidt, både når det gjeld kunstuttrykk og tematikk.

Under finn du ein eigen nettbasert katalog for tilboda i Den kulturelle skulesekken til vidaregåande skular i Rogaland.

Kulturkontakten på kvar skule legg inn sine val i eit eige skjema.

Fristen er 5. juni 2018.