rogaland

Jærmuseet, Vitengarden i Hå

Vitensenter og museum med vekt på aktiviteter og opplevelser, interaktive læringsmetoder og tverrfaglige perspektiv som integrerer kulturhistorie, naturvitenskap og teknologi.
Pris: Gratis
Hjemmeside: www.jaermuseet.no/vitengarden
E-post: post@jaermuseet.no
tlf: 51 79 94 20/28/30

 

 

Grødalandstunet er kanskje eit av dei finaste og best bevarte gardsanlegga i Rogaland!

Grødalandstunet er kanskje eit av dei finaste og best bevarte gardsanlegga i Rogaland!

Dette var ein typisk sjøgard med flott utsyn mot havet i vest. Grødaland er eit gardsmuseum på "rot". Her finn du husa etter to av gardsbruka på sine opphavlege tufter. Bygningane er frå 17- og 1800-talet..