rogaland

For skolene

Handbok for kulturkontaktar

Handbok for kulturkontaktar

Handboka for kulturkontaktar er oppdatert i september 2017.

Sjekkliste for kulturkontaktar i vidaregåande skule

Sjekkliste for oppgåver og viktige fristar.

DKS i vidaregåande skule 2017/18

DKS i vidaregåande skule 2017/18

Fristen for påmelding for dei vidaregåande skulane var 10. mai. Det er ny rekord i tal på skular som har meldt seg på, og spreiinga i val av prooduksjonar er så god at det ser ut til at alle kan få det dei har ønskt seg. Skulane får presentert turnéplanen 10. juni. Etter fjorårets suksess med DRONE, er det vel inga overrasking at det er denne som har flest påmelde for neste skuleår. Heile programmet ligg også her.  

Hvordan opplever elevene møtet med Den kulturelle skolesekken?

Rapporten Den + kulturelle + skolesekken + 2013 som ble lagt fram i juni 2013 av Uni Rokkanseteret og HiB, anbefalte å se nærmere på hvordan elevene opplever møtet med DKS. Oppdraget ble gitt til Creativity, Culture and Education (CCE) - og her er resultatet.

Mastergrad i estetiske fag og læreprosessar

Mastergrad i estetiske fag og læreprosessar

Høgskolen Stord /Haugesund tilbyr mastergrad i estetiske fag og læreprosessar for lærarar, produsentar og kunstnarar. Studiet er bygt opp med ein fellesdel i estetiske fag samt fagprofilar i norsk, kunst og handverk og musikk. 

Bok om Den kulturelle skulesekken

Bok om Den kulturelle skulesekken

Kan eit treårig forskingsprosjekt gje svar på kva DKS har å seia for kunstnarar, elevar, lærarar og forvaltarar? Og korleis er det eigentleg skulane, kommunane og fylkeskommunane jobbar med DKS? No er boka Den kulturelle skolesekken kome ut, utarbeidd av Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen. Les ho sjølv!

Korleis møter vi barn og unge?

Korleis møter vi barn og unge?

Treng du tips til metodar for å få å fram barn og unges meining? Barneombodet har utarbeidd ei eksperthandbok til hjelp. Heile heftet finn du her.