rogaland

Fordeling til kommunane 2016/2017

Kirsti Sandved @ Rogaland // 10.07.15

Fordeling av spelemidlar til kommunane i Rogaland er sendt ut. Her ligg fordelinga samt informajson om fristar og aktivitetar i komande skuleår.