rogaland

Aktuelt

Nå kan de bla i programmet for VGS i skuleåret 2018/19!

Neste års program er klart, og neste år er det 15 produksjonar som vert tilgjengelege for elevane i den vidaregåande skulen i Rogaland.

Årets program femner vidt, både når det gjeld kunstuttrykk og tematikk.

Og slik gjekk det på UKM-festivalen

Og slik gjekk det på UKM-festivalen

Lurer du på korleis det gjekk på UKM-festivalen i Sandnes? Sjekk bileta frå ukm.no. Du kan gå inn på ukm for ungdom og finna høgepunkta, eller flotte bilete under for voksne og presse.

Fordeling av spelemidlar for skuleåret 2017/2018

Fordeling av spelemidlar for skuleåret 2017/2018

Kulturtanken har sendt ut brev om fordeling av spelemidlar til DKS for skuleåret 2017/2018. I brevet er også skissert viktige føringar for verksemda. Brevet kan du lesa her.

Kulturtanken - Den kulturelle skulesekken Noreg

Den kulturelle skulesekken er i endring. Kulturtanken, tidlegare Rikskonsertane, fekk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordninga. Frå årsskiftet 2016/2017 er fleire planar under utvikling. Av dei mest konkrete er at skulekonsertordninga vert avvikla. For Rogaland vil det skje frå og med skuleåret 2018/2019. Det er også signalisert ar det vert stilt krav om eigenfinansiering frå kommunar og fylke. Meir om endringar vil koma på www.kulturtanken.no.


God rekruttering av elevarrangørar i nordfylket

God rekruttering av elevarrangørar i nordfylket

Om lag nitti elevar frå dei fire kommunane Karmøy, Haugesund, Tysvær og Vindafjord deltok i eit velregissert seminar for elevarrangørar rett før haustferien. I løpet av ein dag kunne dei læra om lyd/lys, å vera konferansier, journalistikk, foto, secenografi og rap. Her er dei uteksaminerte elevarrangørane i dei nye t-skjortene sine. Utøvarar: Gled dykk!   

Sterkt møte med dronepiloten

Sjå video frå møtet mellom Brandon Bryant og elevar i Rogaland.  

"Skakke sanger" nominert til årets Spellemannpris

"Skakke sanger" nominert til årets Spellemannpris

Skulekonserten Skakke sanger, som har turnert skulane i Rogaland i fleire år, er nominert til årets Spellemannpris i klassa for barnemusikk. Vi gratulerer Britt-Synnøve Johansen, Johan Egdetveit og John Lilja! Utdelinga vert vist direkte på fjernsyn laurdag 30. januar. Og elevane i Ryfylke kan gle seg ekstra, for giss kven som kjem til skulen i perioden 7. - 29. april: Skakke sanger! Og det er Årdal skule i Hjelmeland som er først ut. Ta godt i mot dei.

Forslag til formidling i DKS/Skulekonsertar

Frist for forslag er kvart år 1. november. Svar vert sendt ut seinast 15. februar året etter. Nærmare informasjon om søknadsprosessen vert lagt ut 1. september.

2350 rogalandselevar som gatekunstnarar

2350 rogalandselevar som gatekunstnarar

Produksjonen Reflect, Create, Engage har i haust formidla gatekunst til 2350 elevar i ungdoms- og vidaregåande skular. Ungdomsskulane i Ryfylke har fått læra om opphavet til gatekunsten og sjølv laga eigne kunstverk. Elevane i vidaregåande skule har vore inne i Stavanger og sett kva andre kunstnarar har fått til i ølhallane på Tou scene og ute i gatene før dei sjølv gjekk laus med maling. Det er Nuart som har hatt ide og opplegg og som har formidla til skulane.  

Flamenco à la Strand videregående skole

Flamenco à la Strand videregående skole

Egentlig heter forestilligen Flamenco à la Noruega, men her er det elevene ved Strand videregående skole som trør til under premieren 31. august. Turneen skal besøke seks videregående skoler i Rogaland i dagene som kommer.

17 millionar til Rogaland DKS

17 millionar til Rogaland DKS

Kulturdepartementet har fordelt spelemidlane for skuleåret 2016/2017. Rogaland sin del vart 17 253 428 kroner til grunn- og vidaregåande skule. Her kan de lesa fordelingsbrevet som også inneheld viktige føringar for perioden - og litt om kva pengane skal gå til.

Tysvær kino kåra til Årets skulekino med DKS-produksjon

Tysvær kino kåra til Årets skulekino med DKS-produksjon

DKS-produksjonen Den store skulekinodagen er eit samarbeid mellom Tysvær kino, Tysværskreppa (DKS i Tysvær) og barneskulane i Tysvær. Dette året var det 6. trinn ved Frakkagjerd barneskule som var medarrangør, og elevmedverking og samarbeid var juryens grunngjeving. Vi gratulerer Tysvær kino, DKS og Frakkagjerd skule! Kinosjef Øystein Simonsen tek imot prisen frå Film & Kino.

Ekspertgruppa for kunst og kultur i opplæringen har gitt sine råd til regjeringen

Ekspertgruppa for kunst og kultur i opplæringen har gitt sine råd til regjeringen

Torsdag 24. april fikk de to ministrene, Torbjørn Røe Isaksen og Thorhild Widvey, overlevert rådene, formulert i rapporten "Det muliges kunst" fra ekspertgruppa. Rådene er samlet i ti hovedpunkt. Disse handler i stor grad om kompetanseutvikling og -krav, om koordinering og kvalitet, om styring og samarbeid og kanskje mest konkret: Bedre forankring av DKS i både utdannings- og kultursektoren. Gruppa har foreslått å legge ned Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i Bodø og opprette et nytt senter i Oslo, der DKS-sekretariatet skal få plass. Senteret skal styres av Kultur- og Kunnskapsdeparmenetet i samarbeid. Begge ministrene var opptatt av det gode samarbeidet og den kulturelle grunnmuren i lokalmiljøet. De ville lese rapporten og vurdere innholdet i samarbeid med "oss her ute".  

Hvordan opplever elevene møtet med Den kulturelle skolesekken?

Rapporten Den + kulturelle + skolesekken + 2013 som ble lagt fram i juni 2013 av Uni Rokkanseteret og HiB, anbefalte å se nærmere på hvordan elevene opplever møtet med DKS. Oppdraget ble gitt til Creativity, Culture and Education (CCE) - og her er resultatet.

DKS for første gong i fengsel

Som del av satsinga i vidaregåande skule, har dei innsette ved Åna kretsfengsel fått besøk frå DKS. Det var insette elevar ved Time vidaregåande skule, avdeling Åna, som fekk vera med Terje Torkildsen og Fredrik Brimsø og snakka om språk. Det viste seg å vera ei særs positiv oppleving både frå deltakar- og utøvararsida.   

Mastergrad i estetiske fag og læreprosessar

Mastergrad i estetiske fag og læreprosessar

Høgskolen Stord /Haugesund tilbyr mastergrad i estetiske fag og læreprosessar for lærarar, produsentar og kunstnarar. Studiet er bygt opp med ein fellesdel i estetiske fag samt fagprofilar i norsk, kunst og handverk og musikk. 

Glade RISS på grafikkverksted

Glade RISS på grafikkverksted

RISS - grafikkveksted har hatt besøk av elever fra skolene i Randaberg. Elevene har jobbet iherdig med pleksiglass, koldnåler, sverte, presser og papir, mens billedkunstnerne Solveig Landa og Anita Tjemsland har veiledet og inspirert. Resultatene er til å bli glad av: Originale trykk med særpreg og personlighet! Utover høsten og våren skal flere elever fra Randaberg, Kvitsøy og Rennesøy få delta.

Strategiplan for DKS Rogaland

Ny strategiplan for DKS Rogaland 2013 - 2016 vart vedteke i Fylkesutvalet 15. oktober. 

Bok om Den kulturelle skulesekken

Bok om Den kulturelle skulesekken

Kan eit treårig forskingsprosjekt gje svar på kva DKS har å seia for kunstnarar, elevar, lærarar og forvaltarar? Og korleis er det eigentleg skulane, kommunane og fylkeskommunane jobbar med DKS? No er boka Den kulturelle skolesekken kome ut, utarbeidd av Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen. Les ho sjølv!

Hva sier Kulturutredningen om Den kulturelle skolesekken?

Hva sier Kulturutredningen om Den kulturelle skolesekken?

Kulturutredningen 2014 ble lagt fram for Kulturdepartementet i mars i år. DKS blir nevnt i flere sammenhenger, men blant det som er trukket fram, er behovet for elevmedvirkning, at elevene i større gad skal høres og involveres i planleggingen. Likeledes er det satt fokus på DKS sitt forhold til barn med spesielle behov. 

Korleis møter vi barn og unge?

Korleis møter vi barn og unge?

Treng du tips til metodar for å få å fram barn og unges meining? Barneombodet har utarbeidd ei eksperthandbok til hjelp. Heile heftet finn du her.  

Elevar som arrangørar

Rogaland fylkeskommune tilbyr kommunar samarbeid om kurset "Elevar som arrangørar". Kurset er utarbeidd av Rikskonsertane og er retta mot elevar på mellom- og ungdomssteget. Kommunane må ta ansvar for det praktiske arrangementet, fylkeskommunen det faglege.

Rural Harmony Flash anbefalt av Rikskonsertene

Rural Harmony Flash anbefalt av Rikskonsertene

Trioen Lucky 3 har allerede høstet mange lovord med konserten Rural Harmony Flash, og nå har også Rikskonsertenes programråd for skolekonserter gitt sin tilslutning til DKS Rogalands nyproduksjon. Den uformelle formen omtaler programrådet som "morsom vri å ta konserten ut av konsertsalen, det skaper en upretensiøs atmosfære".

Tilstanden til kunst- og kulturfagene i Norge

Tilstanden til kunst- og kulturfagene i Norge

kunne definitivt vært bedre. Dette kommer fram i en nylig utgitt rapport fra den kjente professoren Anne Bamford. Bamfords rapport ble 24. juni presentert på et seminar i Oslo arrangert av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.