Nye honorarsatser DKS Rogaland

Kommunenes Sentralforbund (KS) og Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) har inngått ein rammeavtale om vilkår for oppdragstakarar (sjølvstendig næringsdrivande) i Den kulturelle skulesekken. Rogaland Fylkeskommune følgjer opp denne med nye honorarsatsar for oppdragstakarar (sjølvstendig næringsdrivande).

Kommunenes Sentralforbund (KS) og Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) har inngått ein rammeavtale om vilkår for oppdragstakarar (sjølvstendig næringsdrivande) i Den kulturelle skulesekken. 

Rogaland Fylkeskommune følgjer opp denne med nye honorarsatsar for oppdragstakarar (sjølvstendig næringsdrivande).

Rammeavtalen regulerer mellom anna:
• Dei økonomiske villkåra for kunstnarar som oppdragstakarar
• Rammar for oppdraga
• Oppdragsgjevar og oppdragstakars plikter
• Immaterielle rettar


Les heile avtalen her: http://www.ks.no/contentassets/2e18c63898a54e4aa8f75b86b041bde0/asa-4401---avtaleteksten.pdf

Dei nye honorarsatsane for oppdragstakarar (sjølvstendig næringsdrivane) er:
Kr 4.500,- (frå 01.08.2018)

MFO seier at dei vil krevje eigene forhandlingar me KS i løpet av hausten 2018 for eigen særavtale for oppdrag som arbeidstakar (lønnsmottakar). Honorar for oppdrag i Den kulturelle skulesekken er regulert i rammeavtaler forhandla fram og inngått mellom Kunstnarnettverket og Akershus Fylkeskommune. Rogaland Fylkeskommune nyttar framleis denne avtalen med oppdaterte satsar frå 01.01.2018 for lønnsmottakarar.

Honorar satsar for lønnsmottakarar er:
Kr 3.036,-  (frå 01.01.2018)