Tilbake
Stavanger Kunstmusem
Stavanger Kunstmuseum

Chromophilia

Chromophilia – kjærlighet til farge

Lukk øynene og forestill deg en verden uten farger. Ikke bare hadde det vært utrolig kjedelig, men det hadde også vært vanskelig å finne informasjon eller å skille seg ut i mengden. Ordet Chromophila betyr kjærlighet til farger. Men hva er egentlig farge? I dette programmet får elevene møte en formidler fra Stavanger kunstmuseum, og bli med på en utforskning av fargene og deres virkning. Formidleren har pakket sekken full med regnbuens alle farger, flere morsomme fargeeksperimenter og noen kunstverk.

Lærerveiledning

Programmet fordeler seg over to økter med en kort pause mellom. Den første økten handler om å bli kjent med fargene. Hva består farger av, hvilken innvirkning har de på oss og hvordan kan man bruke farger til å fortelle ulike ting? Formidleren viser eksempler på hvordan kunstnere har arbeidet med farger gjennom historien. Etter pausen utforsker vi fargene praktisk gjennom ulike eksperimenter. Vi prøver Newtons fargeeksperiment og blander farger med lys og med bevegelse.

Programmet tar utgangspunkt i både den fysiske utforskningen, og i opplevelsen og fortolkningen av farger. Innholdet er utviklet i tett tilknytning til læreplanene for kunst- og håndverk og naturfag for 1-4. trinn.

Varighet pr. formidling:
2 x 45 minutter, med 15 minutters pause mellom

Opp- og nedriggingstid:
Formidleren trenger adgang til lokalet ca. 60 minutter før programmet starter. Rommet bør kunne mørklegges helt.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune
  • Produsent: Stavanger Kunstmuseum
  • I samarbeid med: Stavanger Kunstmuseum

Om kunstner / utøver / gruppe

Hans Edward Hammonds, Hege Hervik og Ann Kristin Bergesen vil bytte på formidlingen, dvs det blir kun én formidler pr. skolebesøk.

Publikumskommentarer