Tilbake

Jernalderen der du bur

Jernalderen der du bur.

Elevane får vere med på ein imaginær tur tilbake til jernaldaren i eige nærmljø i lag med formidlarane. Elevane får også helsa på volven(gjennom formidlar Maritha Nielsen) og får kjennskap til volven sin plass i samfunnet i jernaldaren.

Formidlinga vert kopla opp mot lokale kulturminner og funn fra nærområdet til skulen, og elevane får dermed kjennskap til forhistoria lokalt der dei bur.

Formidlarane tek i bruk ulike metodar for å levandegjere historia gjennom dialog, modellar, interaktivitet og demonstrasjon. Elevene får smake på lyder , sjå gullbrakteater  og orginale spinnehjul i kleberstein frå jernaldaren. 

Siste del av formidlingsprosjektet blir i form av ein verkstaddel der elevane får laga sin eigen gjenstand i kleberstein.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune
  • Produsent: Elin Hetland
  • I samarbeid med: AMS
  • Idé/opplegg: AMS

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer