Tilbake
Foto: Madeleine Mortensen Karlstrøm

DIN SEKSUALITET - EN PRIVATSAK?

Ei reise i seksualtitetens kulturhistorie

Eit engasjerande, visuelt og interaktivt foredrag der dagens syn på seksualitet vert spegla i eit kulturhistorisk perspektiv. Formidlinga har stor vekt på det visuelle uttrykket og elevane vert involverte i formidlinga ved bruk av Kahoot og spørsmål undervegs.
Seksualiteten er ei brusande kraft som sparkar i gang kreativitet, initiativ og skapartrong. Likevel er den frykta, tabubelagt og skamleg. «Vi opplever seksualitet som
noe privat og personlig ingen andre har noe med.
Men i virkeligheten er det også et offentlig anliggende»
seier lærar, kurs- og foredragshaldar Kjersti Helgeland.
Korleis vi snakkar om seksualitet, om seksuelle skjellsord
og seksuell trakassering, kva har det å seie? Gjennom eksempel fra ulike kulturar og tider formidlar ho innsikt i korleis våre personlege haldningar og seksuelle åtferd vert påverka av ulike strukturar i samfunnet vårt – eller er det kanskje omvendt..?
Ein kan knyta formidlinga til læremål i ulike fag som t.d. historie, samfunnsfag, psykologi, medie- og helsefag.

Produksjonen er utvikla i samarbeid med DKS Akershus.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Kjersti Helgeland
  • Idé/opplegg: Kjersti Helgeland og Bjørn H.S. Kristiansen

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer