Tilbake

KROKI - kropp som estetisk objekt

I denne workshopen får elevene prøve seg på akttegning. Silje Eugenie Strande Øktner leder elevene gjennom ulike tegneøvelser, og Guro Erika Trøseid Gjerstadberget står modell. Vi tegner med kull på papir og bruker fra 1 til 3 minutter på hver skisse.

Om kroki:

Kroki er en klassisk tegneøvelse, men kan også være en egen kunstform i billedkunsten. Kroki (fra fransk croquis, «skisse») er raske skisser, i mange tilfeller av en naken modell (aktmodell). Tegningene er vanligvis gjort på noen få minutter, hvoretter modellen skifter positur og en ny kroki tegnes. Målet er å få tegnet ned de store linjene i kroppsposituren, framfor de små detaljene. Under arbeid i et raskt tempo kan man ikke tegne alt, og en lærer dermed å ignorere det uvesentlige og konsentrere seg om det som er viktig. Både øye-hånd-koordinasjon, formsans og sans for hva som er vesentlig og ikke, blir skjerpet. Slik sett er kroki en øvelse i å se, like mye som en øvelse i å tegne.

Ut over det å lære en tegneteknikk, har workshopen også to underliggende formål, sier de to kunstnerne: For det første får elevene erfare at man ikke trenger å være perfeksjonistisk eller «flink» til å tegne for at en tegning skal bli vellykket. Dette blir særlig demonstrert når vi tegner uten å se på arket (blindetegninger). Da får elevene se at tegningene deres ofte blir vel så uttrykksfulle som når vi kontrollerer streken med øyet.

For det andre får elevene oppleve nakenhet i en kontekst der kroppen er naturlig og ikke-seksualisert. Krokitegning krever konsentrasjon og fokus på å tegne raskt og det er ikke tid til å tenke over det flaue og rare i situasjonen å stå overfor en naken kropp. Vi mener at dette er en verdifull erfaring for ungdommer som vokser opp i et samfunn fylt av perfeksjonisme, der synet på kropp er preget av stereotypiske og seksualiserte idealer. Abstraksjonen i kroki gir kroppen nye former og oppløser idealet om at kroppen har en perfekt og ideell framtoning. Å tegne kroki har et tydelig formål - å kunne forholde seg til en kropp som et estetisk objekt. Gjennom opplevelsen med krokitegning ønsker vi at elevene skal få en erfaring de kan ta med seg videre som kan være med på å gi dem et naturlig forhold til egen og andres kropp. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Silje Eugenie Strande Øktner (Sør-Odal, f. 1984) arbeider med performance, events, installasjon, fotografi, tegning og maleri. Hun er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo (2009-2014), ved Prosjektskolen kunstskole (2006-2007) og Fabrikken, Asker kunstfagskole (2004-2006). Hun har stilt ut i flere separate og kollektive utstillinger lokalt og nasjonalt. Hun bor og arbeider på Øktner gård i Skarnes.

Strande Øktner er opptatt av kunstnere som jobber med et ”folkelig” uttrykk, slik Thor Heyerdahl og Kjell Aukrust gjorde. Det ”folkelige” interesserer fordi hennes kunstneriske profesjonalitet med det blir satt i tvil og fordi det er interessant å utforske risikoen det medfører. Både Heyerdahl og Aukrust hadde en ”folkelig” appell og et språk som nådde mange. De var samfunnsengasjerte og ikke redde for å ytre seg, slik som Silje Eugenie Strande Øktner. Hun er en engasjert kunstner opptatt av samfunn, lokalmiljø og kommunikasjon og hvordan vi ser på og oppfatter hverandre.


Guro Erika Trøseid Gjerstadberget (Sør-Odal/Oslo, f.1985) arbeider med performance og dansekunst, samt scenekunst for barnehagebarn. Hun er også høgskolelektor i kunstfag ved Høgskolen i Innlandet. Hun er utdannet dansekunstner fra Skolen for samtidsdans (2006-2008), barnehagelærer fra Høgskolen på Vestlandet Campus Sogndal (2012-2015) og har tverrkunstnerisk master med praktisk fordypning i drama og teater fra Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim (2017-2019).

Som kunstner er Gjerstadberget opptatt av menneskets forhold til natur og kultur. Spesielt skjønnhetsidealer interesserer henne: Hvorfor noe defineres  som stygt og noe som vakkert, og hvorfor og hvordan endrer dette seg over tid. Som pedagog er hun opptatt av det utforskende og lekende i mennesket og hvordan vi sanser og erfarer verden rundt oss. Både som kunstner, pedagog og medmenneske ønsker Gjerstadberget å bidra til å bryte ned tabuer og skam rundt egen identitet, kjønn, kropp og egenskaper.

Publikumskommentarer