Tilbake

CAUGHT IN THE MIDDLE

Dette er ei forteljing om identitet og forbindelse mellom urfolk i Skandinavia og Australia. Kulturkløfter og kulturmøte er gjennomgåande tema. Utgangspunktet er folkegrupper på kvar si side av jorda, som begge har opplevd kolonisering og undertrykking.

Framsyninga er inspirert av livserfaringane til den aboriginske skodespelaren Heath Bergersen og dei samiske kunstnarane Elle Sofe Henriksen og Ánne Mággá Wigeli Wigelius.

Framsyninga kombinerer dans, teater og musikk som blir framført live.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune
  • Produsent: Kage, Dansearena nord, Norrlands Operan.

Publikumskommentarer