Tilbake

HARD ER MITT LANDS LOV

Kven var dei norrøne menneska som budde på Grønland? Korleis levde dei og kvifor forsvann dei?

Den islandske sagalitteraturen er kanskje Nordens største bidrag til verdslitteraturen.

Korleis går ein til verks når ein skriv skjønlitterære tekstar med handling frå fjerne tider? Kva er dei største utfordringane og korleis finn ein inspirasjon?

Desse spørsmåla vil Tore Kvæven freiste å svare på. Han vil lese utdrag frå romanen «Når landet mørknar» som vant Brageprisen i 2018. Gjennom ord og bilete tek han med lyttarane til fjerne tider.

Skulen kan sjølv bestemme om det ynskjer formidling i 45 eller 75 minuttar.

Læreplanmål

Sjå vedlagd df

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Tore Kvæven

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer