Tilbake
Karmøy Bibliotek
Vilde Kamfjord
Vilde kamfjord

Barnebokbad

«Bokbadet» er eldre enn Lillehammer-OL og var opprinnelig en serie arrangement der forfattere ble intervjuet for åpen scene i regi av Bokklubben. Selve scenen var i gamle Torggata bad (Rockefeller) i Oslo, derav «bad», og hadde ellers lite med vann å gjøre. I løpet av de 25 årene som har gått, har formatet spredt om seg – og begrepet likeså. «Å bli bokbadet» er noe alle forfattere vet hva er – og publikum vet hva de kommer til.

Et Barnebokbad er i all hovedsak det samme. Den største forskjellen er at det er barn eller ungdom som intervjuer forfatteren med ofte tekstorienterte spørsmål de har laget selv. Elevene får først lest boka høyt og siden samtaler de om teksten fra tre ulike perpesktiver.

Barnebokbad er et pedagogisk verktøy. Metoden legger opp til en prosess der elevene ledes inn i teksten. Først gjennom høytlesing og siden gjennom tre samtaler. Etter en praktisk innføring i spørsmålsteori (samtale 1) angriper de teksten fra ulike vinkler, via kollektiv erindring (samtale 2) til etikk og dramaturgi (samtale 3).

Høytlesing er et ufravikelig prinsipp i arbeidet med denne metoden. Dette er både for å sikre at alle har samme utgangspunkt før samtalene og at alle har de samme referansene.

Metoden er etter hvert grundig utprøvet for å:

Bidra til positive erfaringer med litteratur – uavhengig av leseferdigheter

Gi erfaring med å være et forberedt og kompetent publikum

Bidra til å dykke dypere inn i tekst

Bidra til å utvide teksten gjennom andres perspektiv

Inspirere til tettere samarbeid mellom bibliotek og skole

Skape mer meningsfylte møter mellom forfatter og deres publikum (gjennom f.eks. DKS)

Metoden har for øvrig vist seg å ha stor overføringsverdi til arbeid med flere fag i skolen.

Målet med metoden er å gi en positiv opplevelse med litteratur, uavhengig av leseferdigheter og uavhengig av om du som leser liker boken eller ikke. I tillegg er det et mål å heve kvaliteten på litterære samtaler, der teksten – både hva den handler og dreier seg om – står i fokus.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Vilde Kamfjord og Helene Nord-Varhaug

Publikumskommentarer