Sølvberget

Sølvberget er et levende kulturhus som formidler kunnskap, kunst og kultur. I Sølvberget legges det vekt på å gi barn og unge kvalitetstilbud, og gjennom lang erfaring er det utarbeidet pedagogiske formidlingsopplegg til inspirasjon og informasjon.

En verden av bøker. Elever, lærere og foreldre tilbys litteraturprogram som stimulerer både lese- og skrivelysten. Målgruppe: Hele grunnskolen. Tid: Hele året. Foregår på biblioteket eller på skolene. Pris: Etter fastlagte satser.

Kontakt: Siv Merethe Søbye

Hjemmeside: www.stavanger-kulturhus.no

E-post: siv.merethe.sobye@stavanger-kulturhus.no 
biblioteket@stavanger-kulturhus.no tlf: 51 50 71 45

Kurs i barnelitteratur. Barnebibliotekarenes kompetanse på litteratur, både som høytlesing og som tilleggslitteratur i de enkelte fagene, må deles med andre! Sølvberget, Stavanger bibliotek tilbyr derfor kurs, enten hele, halve eller kvarte dager. Det er også mulig å bestille kveldskurs.

Målgruppe: Lærere og foreldre. Tid: Hele året

Kontakt: Sølvberget v/Siv-Merethe Søbye for pristilbud og informasjon.

E-post: siv.merethe.sobye@stavanger-kulturhus.no tlf: 51 50 71 45

Sølvberget er et levende kulturhus som formidler kunnskap, kunst og kultur. I Sølvberget legges det vekt på å gi barn og unge kvalitetstilbud, og gjennom lang erfaring er det utarbeidet pedagogiske formidlingsopplegg til inspirasjon og informasjon.