Rogaland fylkeskommune
Postadresse: P.b. 130, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger
Epost: elin.hetland@rogfk.no, anne.kristin.hoiland@rogfk.no Telefon: 5151 6864, 5151 6879, 5151 6600 • kontakt: Elin Hetland
Anne Kristin Høiland
• Nettsted: http://rogaland.ksys.no
Produksjonsliste
Program
Rogaland fylkeskommune
Viser 46 produksjoner
Musikk • 1 - 7
Litteratur • 8 - 10
Visuell kunst, Scenekunst • 8 - 9
Litteratur • VG1 - VG3
Scenekunst • 5 - 7
Scenekunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • 1 - 1
Scenekunst • 1 - 4
Kulturarv • 5 - 7
Film • 1 - 4
Visuell kunst • VG1 - VG3
Litteratur • 1 - 4
Kulturarv • VG1 - VG3
Film, Visuell kunst • VG1 - VG3
Musikk • 1 - 7
Scenekunst • VG1 - VG3
Musikk, Scenekunst • 8 - 10
Musikk • 8 - 10
Kulturarv, Litteratur • 8 - 10
Litteratur • 1 - 4
Musikk • 1 - 7
Litteratur • 8 - 10
Scenekunst, Visuell kunst • VG1 - VG3
Film • 5 - 7
Kulturarv • 5 - 7
Visuell kunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • 8 - 10
Musikk • 1 - 7
Musikk, Scenekunst • VG1 - VG3
Musikk, Scenekunst, Kulturarv • 0 år - 5 år
Musikk • VG1 - VG3
Film • 1 - 4
Musikk, Litteratur • 1 - 7
Visuell kunst • 5 - 7
Kunstarter i samspill • VG1 - VG3
Litteratur • VG1 - VG3
Kulturarv • VG1 - VG3
Film • 8 - 10
Musikk • 8 - 10
Film, Litteratur • VG1 - VG3
Visuell kunst • 5 - 6
Scenekunst • 1 - 4
Visuell kunst • 1 - 4