Science Circus (Jærmuseet)

Science Circus,  omreisende vitensenter som kommer til skoler i hele Rogaland. Skoledagen starter med realfagsshow for hele skolen. Etter showet kan elevene prøve den mobile utstillingen med 30 – 35 interaktive eksperimenter innen naturfag og matematikk. Etter showet, har Science Circus formidlingsopplegg for et eller to klassetrinn i et utvalgt tema. Science Circus arrangerer også lærerkurs.
Pris: Gratis for grunnskulen
Hjemmeside: https://www.jaermuseet.no/sciencecircus 
E-post: sciencecircus@jaermuseet.no  
Telefon: 47 77 60 20