Utforsk våre produksjoner og se hva som skjer!

Gå til kommune eller skole

DKS - Rogaland

Rogaland fylkeskommune

Postadresse: P.b. 130, 4001 Stavanger

Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger

Telefon: 5151 6864, 5151 6879, 5151 6600

E-post:elin.hetland@rogfk.no, anne.kristin.hoiland@rogfk.no

Kontaktperson:Elin Hetland
Anne Kristin Høiland

Antall produksjoner: 1

#Aktuell informasjon

Annet, Trinn: 1-VG3
Oppdatert 27.7.2021DKS Rogaland har fått nye nettsider.Dei nye nettsidene finn du her: Portalen for Den kulturelle skulesekken i Rogaland​​​​​​​DKS Rogaland avlyser alle arrangement i veke 16, til og med 23.4.2021.23.03.21 DKS Rogaland avlyser alle arrangement i uke 14 og 15, 6. - 16. april.12.03.2021 Alle DKS-arrangement bli avlyst fra i dag 12. mars og fram til påske.
I lys av den ustabile smittevernsituasjonen velger vi å avlyse alle våre arrangement til og med 26. mars.

11.03.2021. Kommunene Haugesund, Tysvær, Bokn, Utsira og Vindafjord har vedtatt ny forskrift og tar ikke imot arrangement fra Den kulturelle skolesekken i perioden 11. - 26. mars. Dette gjelder både grunnskolen og den videregående skolen.
10.03.2021. DKS-Rogaland avlyser alle arrangement med utøvere fra Oslo fra og med torsdag 11. mars til fredag 26. mars2021. Avgjørelsen er tatt etter vedtaket om innstramminger i Oslo kommune, 9. mars. Produksjoner med utøvere fra andre deler av landet går som planlagt, såfremt kommunenes lokale smittevernregler tillater det. Ny informasjon om hva som vil skje etter påskerferien vil komme i løpet av uke 12.Les meir:Generelt grunnlag for tiltak:DKS arrangementa er ein del av opplæringa og fell inn under elevretta tilbod. Derfor må ein skilje mellom kva som gjeld kulturarrangement generelt, og kva som gjeld DKS-arrangement.DKS Rogaland følgjer smittevernreglane i trafikklysmodellen fra Udir. I tillegg til trafikklysmodellen er det også andre forbod, påbod og rettleiingar DKS Rogaland tek omsyn til:Påbod og anbefalinger for arrangement utanfor skulen, f.eks. på kulturinstitusjonar skal følgjast. Men det er skulanes kohortinndelingar som gjeld også på kulturinstitusjonane, sjøv om institusjonen har andre regler for grupper utanom skule.Ved stengning av kulturinstitusjoner avlyses DKS-arrangementene her.Ved råd om eller påbod om bruk av munnbind på kollektivreiser, dekkjer DKS kostnadene til munnbind.
  • Oppdatert informasjon om smitteverntiltak, DKS Rogaland, 25.1.2021 Grunnskule og vidaregåande skule er nå på gult nivå i følgje Udir/FHI sin trafikklysmodell for skular. DKS-gjennomføringar vert gjennomført som planlagt, tilpassa smittevern for gult nivå. Me er i dialog med skulane der det trengst. 
  • Som ein følgje strengare smitteverntiltak på austlandet ( 25 kommunar rundt Oslo), blir alle DKS-produksjonar som har utøvarar som kjem frå dette området, avlyst fram til fredag 5.februar. Dei produksjonane som kan formidlast digitalt, og dei produksjonane som har utøvarar frå andre stader i landet, kan gå som planlagt.

  • Oppdatert informasjon om smitteverntiltak, DKS Rogaland 4.1.2021.  Regjeringa kom i går, 3.1.2021 med nye nasjonale retningslinjer for smitteverntiltak, noko som medførte at alle vidaregåande skular og ungdomsskular vart sett til raudt nivå fram til 18.01.2021. Som en følgje av situasjonen kring dei nye retninglinjene, har Den kulturelle skulesekken i Rogaland vedteke å avlyse alle turnear i fylkeskommunal regi frå 4.1. til og med 22.1.2021. 
  • Oppdatert informasjon om smitteverntiltak, DKS Rogaland,  oppdatert 11.11.2020

Åpne filter